เกี่ยวกับเรา

สำนักนิติการ สพฐ.

ดำเนินการตามโครงสร้างของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน