ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579
สำนักนิติการ 02-2885677

กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมาย คดีความ และนิติการ 02-2885677, 02-2885695

กลุ่มเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน 02-2885693

กลุ่มบริหารทั่วไป 02-2885695