เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง … สอบตก

เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง … สอบตก

ที่มา คอลัมน์รายงานพิเศษ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดย นางสมฤดี  ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศาลปกครอง