มูลนิธิทางศาสนา…ฟ้องขอให้รัฐพิจารณาเงินอุดหนุนศูนย์การเรียน

มูลนิธิทางศาสนา…ฟ้องขอให้รัฐพิจารณาเงินอุดหนุนศูนย์การเรียน

ที่มา เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ “อุทาหรณ์จากคดีปกครอง” โดยนายปกครอง
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศาลปกครอง