ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล … เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบได้หรือไม่

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล … เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบได้หรือไม่

ที่มา โดยนายปกครอง
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศาลปกครอง