โครงการเผยแพร่กฏหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 สำนักนิติการ สพฐ.ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่กฏหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีฯ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 2