บทความ “ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว…ต้องออกจากราชการ !.

 

บทความ “ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว…ต้องออกจากราชการ !.


ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559
ขอบพระคุณข้อมูลจาก สำนักงานศาลปกครอง